Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 4. oktober 2005

Nepriznani odhodki v smislu določil 21. člena zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja

Davek na dediščine in darila

Poročanje o izplačanih plačah ZAP-STRU/L, ZAP/M

Pojasnilo MF glede obdavčitve vrednostnih papirjev

Sprememba identifikacijskih številk za DDV v Belgiji

Pravilnik o stroških v upravnem postopku

Izvoz podatkov o izplačanih plačah na Ajpes - Navodilo za izdelavo XML datoteke

Odpoved splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti

Seminar Aktualna vprašanja o obdavčitvi in poslovanju z nepremičninami - Koper

PREGLED SEMINARJEV S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN DAVKOV

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.