Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 5. september 2005

Pravica do jubilejne nagrade, višina in način izplačevanja

Pravilnik o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije

Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirnopredelovalne dejavnosti

Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

Posvet Aktualna vprašanja o obdavčitvi in poslovanju z nepremičninami, 14.september

Posvet Aktualna vprašanja pri obdavčitvi z dohodnino (davkom iz dejavnosti), 21. september

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.