Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 6.2.2006

KRATEK PREGLED PRENOVLJENIH SRS:SRS 1 - OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

SRS 2 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

SRS 3 – FINANČNE NALOŽBE

SRS 4 – ZALOGE

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirje ter drugih deležev v kapitalu - do 28.2.2006

Znesek regresa za prehrano med delom 1-6 2006

Normirani stroški pri dohodkih od oddajanja premoženja v najem

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

Obdavčitev preprodaje živali (pasemskih psov)

Obdavčitev odsvojitve pretežnih lastniških deležev v letu 2005 po drugem odstavku 86. člena ZDoh-1

Možen je vstop v aplikacijo za vnos letnih poročil (AJPES)

Poročilo o gibanju plač za november 2005

E-seminar DAVČNI OBRAČUN ZA ZASEBNIKE ZA LETO 2005 - prednaročilo

Transferne cene

Več izobraževanj in seminarjev (zaposlovanje tujcev, branje bilanc, društva, davčni postopek, novi SRS, vlaganje v BIH...

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.