Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 6. april 2006

Posebnosti Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Podatki za obračun plač za marec 2006

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za posebne primere zavarovanja

Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1

Priznavanje odhodkov iz naslova oblikovanih popravkov vrednosti terjatev do podjetij v prisilni poravnavi ali stečaju

Obdavčitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB5)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO-1-UPB2)

Novi obrazci za otroški dodatek

E-SEMINAR DAVČNA OBRAVNAVA SPONZORSTVA IN DONATORSTVA IN PRIKAZ RAZLIK MED NJIMA

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

Knjiga Davčni odtegljaj v praksi

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.