Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 8. maj 2006

Poročilo o gibanju plač za februar 2006

Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja z Nemčijo

Vlada sprejela mnenje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o dohodnini

Vlada RS sprejela mnenje o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 5. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena in prvim odstavkom 80. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Regres za letni dopust za leto 2006

Kako se izogniti dvojni obdavčitvi na mednarodni ravni

Podatki za obračun plač april 2006

Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (uradno prečiščeno besedilo) (ZASP-UPB2)

Zakon o izvršbi in zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZIZ-UPB2)

Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

E-SEMINAR: DAVČNA OBRAVNAVA SPONZORSTVA IN DONATORSTVA IN PRIKAZ RAZLIK MED NJIMA

Brezplačna predstavitev javnega razpisa Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.