Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 9. januar 2006

Lestvice za odmero dohodnine in olajšave za leto 2006

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005

Nova delovnopravna ureditev za invalide

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (URL 1/06)

Izvajanje postopka sprostitve v prost promet z davčno oproščeno dobavo v drugo državo članico (postopek 42) po 1. januarju 2006

Obrazci za priglasitev in prenehanje uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

Število delovnih dni za leto 2006

Vlada določila besedilo predloga zakona o gospodarskih zbornicah

Javni razpis za dodelitev sredstev za zmanjševanje izobrazbenega primankljaja v šolskih letih 2004/05 in 2005/06

Seminar ZAKLJUČNI RAČUN ZA GOSPODARSKE DRUŽBE ZA LETO 2005, 17.1. NG, 19.1. LJ

Seminar DRUŠTVA - aktualna problematika (letno poročilo, obračun in povračila stroškov članom, zaposlenim in prostovoljcem, viri financiranja …, Ljubljana 11. januar 2006

Posvet Primeri uporabe mednarodnih računovodskih standardov

Seminarji v januarju

K SODELOVANJU VABIMO AVTORJE GRADIV

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.