Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 9. marec 2006

Obresti od posojil povezanih oseb - pojasnilo DURS

Evrokalkulator. Najdete ga tudi na desnem robu portala

Storitve, opravljene v odvisnem in neodvisnem razmerju ter davčna evidenca

Ugotavljanje končne davčne obveznosti zavezancev za davek od dohodkov iz dejavosti

Podatki za obračun plač za februar 2006

Rezervacije in pasivne časovne razmejitve v povezavi s 16. členom ZDDPO-1

Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDV-UPB4)

Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-1-UPB3)

Datum združitve (44. člen ZDDPO-1)

Zakon o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZDavP-1-UPB2)

Nova najnižja pokojninska osnova

Povprečne mesečne plače, december 2005

Predlog nove uredbe o spremembah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

Indeks cen na drobno je z letom 2006 ukinjen

Zakon o davku na izplačane plače (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIP-UPB2)

Višina povprečne neto plače v RS v letu 2005

E-seminar DAVČNI OBRAČUN ZA ZASEBNIKE ZA LETO 2005

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti

PREGLED SEMINARJEV V MARCU IN APRILU: TRANSFERNE CENE, KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI...IN IN E-SEMINARJEV: IZPLAČILO DOBIČKA, POTNI NALOGI, DONACIJE IN SPONZORSTVA...

Seminar 100 praktičnih nasvetov za "legalno" vodenje "DAVČNE POLITIKE" društva

Ob prednaročilu e-gradiva o Društvih dobite brezplačno še e-seminar Davčna obravnava sponzorstva in donatorstva

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.