Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - obvestila o seminarjih

Seminar Davčni odtegljaj pri izplačilih in z njim povezani postopki in obrazci, Ljubljana, 14.6.2005

pojem davčnega odtegljaja po 68. členu ZDDPO-1, katera izplačila so zajeta in katera ne;

postopkovne določbe v zvezi z davčnim odtegljajem

kdaj in kako uporabljati obrazce ODO-1 in ODO-2

praktične izkušnje pri dosedanjem izpolnjevanju obrazcev

pravila pri rezidentih in nerezidentih

eventuelna pridobivanja potrdil od tujih davčnih organov

izpolnjevanje obrazcev KIDO

kako upoštevati določbe iz sporazumov o izogibanju dvojne obdavčitve

Povračila stroškov v zvezi z delom po novi Uredbi, Maribor, 2.6.2005

- Do katere višine je delodajalec dolžan povrniti delavcu posamezen strošek v zvezi z delom?

- Kdaj terenski dodatek, kdaj dnevnica oz. katera povračila stroškov v zvezi z delom izplačati in v katerih primerih oz. pod katerimi pogoji?

- Kako poteka inšpekcijski nadzor po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, kakšne so pristojnosti inšpektorja za delo...?

- Katere podatke išče davčni inšpektor v obsegu izplačila plač, drugih osebnih prejemkov in povračil, izplačil po podjemnih pogodbah, izplačil po avtorskih pogodbah, izplačil na podlagi potnih nalogov in izplačil preko študentskih servisov?

Seminar Kako ustanoviti podjetje na Slovaškem, Ljubljana, 22.6.2005
Vsak udeleženec seminarja dobi imenski certifikat za 100 evrov popusta pri ustanovitvi podjetja na Slovaškem

Seminar Kaj mora TRGOVEC Z ELEKTRIČNO OPREMO in STROJI vedeti o njihovi PRODAJI in REŠEVANJU REKLAMACIJ, Ljubljana, 9.6.2005

Kakšno spremno dokumentacijo morajo po novem imeti stroji in električna oprema? Katere listine, oznake, izjave, garancije, navodila?

Kateri podatki so obvezni na garancijskem listu?

Kakšne so obveznosti proizvajalca, uvoznika, distributerja, trgovca ... ? Kako pravilno reševati garancije (zakonski roki, odgovornost ... )

KNJIGA UREJENO BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE

IZDELAVA SPLETNIH STRANI ZA RAČUNOVODSKE SERVISE

KNJIGA TRANSFERNE CENE

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.