100si

Vpisano: 28.3.2018 15:41:31

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - april 2018

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v aprilu 2018 ne smete zamuditi.

Novosti, ki veljajo od februarja 2018:

 1. Obračun prispevkov za kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in prostovoljne zavarovance (Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost;Uradni list RS, št. 56/17
 2. Sprememba postopka poročanja Banki Slovenije (prvič poročanje za januar 2018 od 13. 2. 2018 naprej): Obvestilo obveznikom poročanja podatkov o neposrednih kapitalskih naložbah (z dne 7. 12. 2017)
 3. Poročanje o najemnih poslih: Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/2017) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS, zato je s 15. januarjem 2018 Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu ukinjen

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 3. 4.

 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v februarju 2018 izplačani samostojno
 • Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • Predložitev Dohdej in DDPO

Do 10. 4.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2018 in trimesečno obdobje januar-marec 2018
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2018 in trimesečno obdobje januar-marec 2018
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2018); obrazec se oddaja tudi za ODD(vse o osebnem dopolnilnem delu)

Do 13. 4.

Do 15. 4.

 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu marcu 2018
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu marcu 2018

Do 16. 4.

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za marec 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.4.2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za marec 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.4.2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje za marec 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 4. 2018
 • Obračun in plačilo požarne takse za marec 2018

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 18. 4.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za marec 2018; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2018

Do 19. 4.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca ; prvi dan vnosa je 12.4.

Do 20. 4.

 • plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcijeza marec 2018
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2018
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2018
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za marec 2018
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2018
 • Obrazec SN11 - letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2017
 • Obrazec SN22 - letno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v Sloveniji za leto 2017
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2018
 • Obrazec DDV-O za marec 2018 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2018 (op. plačilo DDV je 30.4.)

Do 24. 4.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 30. 4.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za marec 2018 in za obdobje januar do marec 2018
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za marec 2018
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2018
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2018 izplačani samostojno
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2018
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2018 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar –marec 2018
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2017 (30 dni od datuma predložitve obračuna)
 • Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017 (30 dni od datuma predložitve obračuna)

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10105