100si

Vpisano: 25.9.2018 15:08:06

V prvem tednu oktobra onemogočeno oddajanje elektronskih vlog na centre za socialno delo

S 1. oktobrom 2018 bodo obstoječi centri za socialno delo reorganizirani v 16 centrov za socialno delo, ki bodo imeli skupno 63 enot.

Zaradi prilagoditve centrov za socialno delo novi organiziranosti v prvem tednu oktobra preko portala eUprava na centre za socialno delo ne bo možno oddajati elektronskih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vloge za otroški dodatek, vloge za subvencijo vrtca, vloge za državno štipendijo in vloge za sporočanje sprememb).

Več o spremembah na spletni strani MDDSZ http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8463/

Vir: eUprava
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10318