100si

Vpisano: 22.10.2018 16:30:51

Predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih - 11. 9. 2018

Kakšne novosti predvideva predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih?

Objavljen je Predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih

S predlagano spremembo se skrajšuje obdobje, ko delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom in sicer s sedanjih 30 delovnih dni oziroma največ 120 delovnih dni v koledarskem letu na 15 delovnih dni oziroma največ 60 delovnih dni v letu.

Vir: Državni zbor
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10359