100si

Vpisano: 11.11.2008 15:52:54

mag. Mateja Drobež (E-seminar Davčni obračun za zasebnike)

Ugotavljanje končne davčne obveznosti zavezancev za davek od dohodkov iz dejavosti

Končna davčna obveznost zavezancev za davek od dohodkov iz dejavnosti se po novem ugotavlja v davčnem obračunu.

Od leta 2005 dalje so zasebniki dolžni pripravljati davčni obračun zaradi izračuna davka od dohodkov iz dejavnosti in ne več davčne napovedi, kot so bili navajeni do sedaj. V davčnem obračunu zasebnik izračuna davčno obveznost, ki jo je dolžan plačati v roku 30 dni od oddaje tega obračuna (to pomeni, da bo davek od dohodkov iz dejavnosti poravnal na podlagi tako pripravljenega obračuna in ne več na podlagi odločbe za odmero dohodnine).

Davčni obračun je potrebno oddati najkasneje do 31.03.2006 za leto 2005 (velja za tiste zasebnike, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu).

To tudi pomeni, da bo potrebno letos prej doplačati morebitne razlike zaradi premalo plačanih medletnih akontacij tega davka. Davek od dohodkov iz dejavnosti bodo zasebniki izračunali na podlagi davčne osnove iz poslovnih knjig in ustreznih korekcij, ki jih bodo opravili v davčnem obračunu, na koncu pa bodo davek izračunali s pomočjo nove dohodninske lestvice. Po novem namreč za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti ni več predpisana posebna lestvica davčnih stopenj, temveč se uporablja enaka (višja kot do sedaj) lestvica, ki se uporablja tudi za obdavčitev skupnih »dohodninskih dohodkov«, ki jih bodo zasebniki napovedali v napovedi za odmero dohodnine (tudi do 31.03.2006 za leto 2005).

Naj še opozorimo /pomembno!!!/, da v obračunu davka od dohodkov iz dejavnosti zasebniki ne morete uveljavljati splošne olajšave in posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane. Slednje lahko uveljavljate šele v napovedi za odmero dohodnine.

Iz e-seminarja Davčni obračun za zasebnike za leto 2005

Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1045