100si

Vpisano: 16.2.2019 10:07:55

Vlada se strinja z uporabo splošnega izvoznega dovoljenja za izvoz v Združeno kraljestvo

Če bi prišlo do izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez sporazuma, bi to vplivalo na trgovino z blagom z dvojno rabo med EU in Združenim kraljestvom. Zato se Vlada RS strinja, da bi v tem primeru v skladu z Uredbo Sveta za izvoz blaga z dvojno rabo iz EU v Združeno kraljestvo po datumu izstopa podjetja potrebovala izvozno dovoljenje.

Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo vzpostavlja skupni sistem nadzora za izvoz blaga z dvojno rabo v skladu z mednarodnimi obveznostmi in odgovornostmi držav članic in Evropske unije. V skladu z uredbo se za izvoz blaga z dvojno rabo v tretje države zahteva dovoljenje.

Ker je večina prenosa blaga z dvojno rabo znotraj EU nenadzorovana, se bi z izstopom Združenega kraljestva iz EU situacija spremenila, saj bi Združeno kraljestvo postalo tretja država. Tako bi bil ves izvoz blaga z dvojno rabo nadziran ter bi posledično potreboval dovoljenje.

Slovenija zato podpira predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009, ki predvideva uporabo instrumenta splošnega izvoznega dovoljenja EU001 za Združeno kraljestvo. Tako bi bil izvoz v Združeno kraljestvo tudi v primeru izstopa iz EU brez sporazuma administrativno olajšan, saj govorimo o izvozu v zaupanja vredno tretjo državo z vzpostavljenim učinkovitim nadzorom izvoza blaga z dvojno rabo. Hkrati tako zmanjšujemo tveganje ustvarjanja neenakih konkurenčnih pogojev držav članic EU.

Vir: MGRT
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10566