100si

Vpisano: 2.7.2019 13:03:18

Vlada se je seznanila z Analizo stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti

Vlada se je na svoji 35. redni seji, ki je potekala 13. junija 2019, seznanila z analizo stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti po uskladitvi z Zakonom o kmetijstvu in uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.

Na 4.606 slovenskih kmetijah se opravlja 18.230 dopolnilnih dejavnosti. Te kmetije imajo v povprečju 14,69 ha kmetijskih površin v uporabi in redijo 17,66 glav velike živine. Povprečni dohodek dopolnilnih dejavnosti na kmetijo znaša 3.934,98 evrov na leto.

Največ dopolnilnih dejavnosti je povezanih z opravljanjem storitev (npr. storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo) in z gozdarstvom. Pomembne dopolnilne dejavnosti na kmetijah predstavlja predelava kmetijskih pridelkov v katero spadajo npr. peka kruha, predelava mleka, mesa, sadja in podobno. Kmetije predelajo svoje pridelke, s čimer lahko dosežejo njihovo večjo dodano vrednost. Pri predelavi kmetijskih pridelkov mora kmetija zagotoviti vsaj 50 odstotkov lastnih pridelkov, za boljšo izkoriščenost svojih proizvodnih zmogljivosti, pa lahko dokupi do 50 odstotkov pridelkov z drugih kmetij. Pri turizmu na kmetijah je največja zastopanost izletniških kmetij (479 dejavnosti), turističnih kmetij z nastanitvijo pa je 468. Za opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji mora kmetija zagotoviti najmanj 50 odstotkov vrednosti lastnih surovin.

Na podlagi analiz izvajanja dopolnilih dejavnosti na kmetijah in rezultatov ciljnega raziskovalnega projekta Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji se ugotavlja, da je po zaključeni prilagoditvi dopolnilnih dejavnostih novim pogojem iz uredbe, opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v skladu z nameni dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Bistvene spremembe ureditve dopolnilnih dejavnosti, povezane z določitvijo dovoljenih obsegov oziroma pogojev glede na kmetijsko dejavnost kmetije in glede na druge udeležence na trgu, ki opravljajo enako dejavnost niso potrebne.

Generalna ugotovitev, ki izvira tako iz navedenih analiz, kot se tudi potrjuje z ugotovitvami s terena (v anketnih vprašalnikih in intervjujih) je, da je nova uredba prinesla pozitivni premik pri urejanju sistema izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in dejansko v danem sistemu vodenja in spremljanja poslovanja na kmetijah predstavlja določen optimum.

Glede na analizo se ugotavlja, da je po zaključeni prilagoditvi dopolnilnih dejavnostih novim pogojem iz Uredbe opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v skladu z nameni dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Se bo pa proučilo možnosti za dodatne administrativne poenostavitve, predvsem glede poenostavitve dvojnega poročanja o letnem dohodku dopolnilnih dejavnosti na kmetiji na način, da bi se ti podatki za potrebe nadzora nad dopolnilnimi dejavnostmi v skladu s predpisi o kmetijstvu, pridobili neposredno od davčnega organa, ki s temi podlagi razpolaga na podlagi odmere dohodnine od dohodkov dopolnilnih dejavnosti.

Vir: MKGP
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10774