100si

Vpisano: 13.9.2019 12:15:23

Prehod iz s.p. v popoldanski s.p.

Če se samostojni podjetnik redno zaposli za poln delovni čas in želi še vedno obdržati svoj s.p., lahko svoj s.p. preoblikuje v tako imenovani popoldanski s.p.

Razlika med rednim in popoldanskim s.p.

Kot redni s.p. je podjetnik vključen v vsa obvezna socialna zavarovanja in je dolžan plačevati vse prispevke, katerih skupna stopnja po 1. 2. 2019 znaša 60 % povprečne plače v letu 2018.

Kot popoldanski s.p. pa je podjetnik iz naslova opravljanja dejavnosti obvezno zavarovan za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ter za primere poškodbe pri delu in poklicne bolezni (po ZPIZ-2 in po ZZVZZ). Iz tega naslova je dolžan plačevati prispevke samo za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih. Na tej podlagi podjetniku pokojninska doba ne teče.

O zneskih teh pavšalnih prispevkov za leto 2019 si lahko preberete v članku Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. v letu 2019.

Postopek

Spremembo zavarovanja lahko uredi preko portala eVem ali osebno na eVem (SPOT) točki.

Ko ga bo delodajalec prijavil v obvezna zavarovanja, mu bo izročil izvod M1 obrazca, iz katerega je razvidno, s katerim dnem je zavarovan v novem podjetju.

Nato lahko uredi zavarovanje za svoj s.p.. Prijavo v obvezna socialna zavarovanja je potrebno vložiti v roku osem dni od dne, ko nastopi obveznost zavarovanja.

Najprej se odjavi iz zavarovanja po zavarovalni podlagi 005 (Oseba, ki samostojno opravlja pridobitno dejavnost – samostojni podjetnik posameznik), najbolje, da z datumom en dan pred prijavo v redno zaposlitev. Odjava se izvede z obrazcem M2.

Na dan redne zaposlitve pa odda še obrazec M12, s katerim se prijavi v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Obrazec se nahaja na eVem.

Bi radi vedeli še več o popoldanskem s.p.-ju? Morda vas bo zanimalo naše e-gradiv o "popoldnancih".
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10887