100si

Vpisano: 23.9.2019 16:15:51

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s kratkoročnim oddajanjem nepremičnin v turistične namene

Poslansko vprašanje glede kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom (Airbnb) ter sistemske ureditve delitvene ekonomije.

Vlada je na svoji 44. redni seji, ki je potekala 19. septembra 2019, sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke Monike Gregorčič, ki sprašuje, ali je vlada v okviru usmeritev medresorske delovne skupine za pripravo akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, že sprejela kakšne konkretne ukrepe, kakšni so vladni razvojni načrti na tem področju, ali Finančna uprava RS od družbe Airbnb prejema informacije o njihovih uporabnikih oz. podatke o oddajanju stanovanj na njihovi platformi, s ciljem, da se zagotovi plačevanje vseh potrebnih davščin, ter ali namerava vlada pristopiti k sistemskemu načinu urejanja delitvene ekonomije.

Vlada poslanki odgovarja, da je bil že sprejet Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki je omilil minimalne tehnične pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti. V naslednjem letu se pa načrtuje sprejem novega Zakona o gostinstvu, v okviru katerega bodo preučene možnosti za uvedbo jasne ločnice med oddajanjem nepremičnin v turistične namene in na temelju najemne pogodbe, preučena bo tudi možnost za odpravo obvezne kategorizacije za vse sobodajalce.

Podatki kažejo, da v Sloveniji primanjkuje najemnih stanovanj (razmerje med lastniškimi in najemnimi stanovanji je kar 92 % : 8 %) in imamo posledično dolge čakalne dobe, zato je eden od temeljnih ciljev do 2025 povečevati število najemnih stanovanj zlasti za ranljive skupine prebivalstva. Stanovanjska politika sledi vodilu, da so najemna razmerja čim trdnejša in čim bolj varovana. Ponavljajoče se oddajanje stanovanj za kratko obdobje, praviloma le nekaj dni v okviru sobodajalstva in preko raznih portalov, kot npr. Airbnb ni in ne more biti stanovanjski najem, pač pa gre za turistično poslovno dejavnost.

Ponudniki klasičnega oddajanja nepremičnin turistom so z vidika davčne obravnave izenačeni s ponudniki kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom prek različnih, kar je v skladu s priporočilom, da naj bi države članice Evropske unije uporabljale funkcionalno podobne davčne obveznosti za podjetja ali osebe, ki opravljajo dejavnost. Področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin v turistične namene preko različnih platform je v davčnih predpisih že ustrezno urejeno in ni razlogov za specialno ureditev tega področja za namene davkov.

Finančna uprava (FURS) pridobiva podatke, potrebne za opravljanje nalog finančne uprave. FURS ne prejema podatkov o vseh uporabnikih spletne platforme Airbnb, to so poimenski podatki o uporabnikih in najemninah, ki se oddajajo ter zneskih dohodkov, saj za takšno izmenjavo ni zakonske podlage. FURS razpolaga le s statističnimi podatki, ko je npr. število aktivnih gostiteljev, število gostov in znesek običajnega letnega zaslužka gostitelja.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10916