100si

Vpisano: 22.10.2019 15:54:22

Povračila stroškov vpisnin in šolnin ter vrtcev in predšolskega izobraževanja posameznim javnim uslužbencem v tujini v višjem znesku iz upravičenih razlogov

Vlada je na svoji 47. redni seji, ki je potekala 10. oktobra 2019, na predlog Ministrstva za zunanje zadeve sprejela sklep za povračilo stroškov vpisnin in šolnin za izobraževanje otroka v ustrezni šoli z mednarodnim programom, obiskovanje vrtca in predšolsko izobraževanje v znesku, višjem od zneska določenega v tretjem odstavku 25. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, v višini 90 % vsakoletne vpisnine in šolnine v navedeni izobraževalni oziroma vzgojno izobraževalni ustanovi.

Določitev velja za obdobje obiskovanja vrtca oziroma predšolskega izobraževanja oziroma izobraževanja otroka v ustrezni šoli z mednarodnim programom, vendar najdlje za obdobje napotitve javnega uslužbenca, če otrok biva z javnim uslužbencem v tujini.

Zneski vpisnin, šolnin, stroški obiskovanja vrtca, predšolskega izobraževanja oziroma izobraževanja otrok v ustrezni šoli z mednarodnim programom, ki je osnova za nadaljevanje izobraževanja v določenem šolskem sistemu, kakor tudi stroški izobraževanja v ustanovah, ki izvajajo izobraževalne programe so pogosto tako visoki, da javni uslužbenec z zneski povračil, opredeljenimi v tretjem odstavku 25. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ne more kriti razlike stroškov vpisnine/šolnine.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10963