100si

Vpisano: 5.7.2007 12:51:24

Trgovina na debelo z živili in pijačami

Odpis terjatev do povezane osebe

Pri malem zavezancu za davek (d. o. o.), ki se ukvarja s trgovino na debelo (otroška hrana, sokovi, dodatki k prehrani ipd.), je bil opravljen davčni inšpekcijski nadzor obračunavanja in plačevanja davka od dobička pravnih oseb in davka na dodano vrednost za obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.

Pri pregledu dokumentacije, ki zadeva prihodke in odhodke zavezanca za davek v letu 2004, je davčni organ ugotovil nepravilnosti na odhodkovni strani davčnega obračuna.

Zavezanec za davek je v letu 2004 med davčno priznane odhodke vključil znesek 140,4 mio SIT, ki pomeni odpis terjatve do povezane osebe. Glede na to, da so to razmerja med povezanimi osebami, je zavezanec za davek ravnal v nasprotju z določili 13. člena ZDDPO, po katerih je odpis terjatve do povezanih oseb (odhodek) davčno nepriznan. Kot posledica tega mora zavezanec za davek plačati še 18,9 mio SIT davka od dobička pravnih oseb za leto 2004.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1097