100si

Vpisano: 2.11.2019 18:46:25

Veto Državnega sveta na novo višino urne postavke za študentsko delo

Predlog bo poslan na vnovično odločanje v Državnem zboru.

Državni svet se tudi ne strinja z Zakonom o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F), ki ga je DZ prav tako sprejel na oktobrski seji. Državni svetniki so opozorili, da je bil postopek sprejema ZUJF-F sprejet brez sodelovanja socialnih partnerjev, ki v okviru Ekonomsko-socialnega sveta obravnavajo vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in socialno politiko. Socialni partnerji bi tako na razpravi lahko opravili celovito analizo študentskega dela v okviru veljavne zakonodaje in prek ocene prihodnjih učinkov predlaganih zakonskih sprememb ocenili dejanske učinke na gospodarstvo in širšo družbo. Opozorili so, da določena urna postavka za opravljeno delo začasnih in občasnih del predstavlja previsoko podražitev študentskega dela, kar bi lahko privedlo ne le do zmanjševanja obsega omenjenega dela, temveč tudi do njegove dejanske ukinitve. Bruto urna postavka za opravljanje začasnih in občasnih del trenutno znaša 4,89 EUR, po 1. 1. 2020 pa bo ta znašala 5,40 EUR, kar pomeni več kot 10% zvišanje bruto urne postavke. Bruto strošek pa je zaradi prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu za delodajalca še nekoliko višji. Po mnenju državnih svetnikov je sporna že sama podlaga za izračun minimalne urne postavke, ki se enači z minimalno urno postavko delavca z minimalno plačo, čeprav gre za različni ravni usposobljenosti za delo. Opozorili so tudi na pomen, ki ga ima tovrstno delo za dijake in študente za pridobivanje prvih delovnih izkušenj, prvi stik s potencialnimi delodajalci in je zato pomembna prelomnica v karierni poti marsikaterega študenta in dijaka. Z nepremišljenimi posegi bi tako po mnenju državnih svetnikov lahko resno posegli v možnosti študentov po pridobivanju pomembnih znanj in kompetenc ter njihovo finančno neodvisnost. V burni razpravi so državni svetniki opozorili na številne argumente tako za kot proti predlogu odložilnega veta, pa tudi na velike in ključne sistemske probleme urejanja te problematike doslej. S 15 glasovi za in 11 glasovi proti je bil na koncu seje izglasovan tudi ta predlog odložilnega veta in s tem dan v vnovično odločanje poslankam in poslancem Državnega zbora.

Vir: Državni svet
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10982