100si

Vpisano: 21.1.2020 15:26:09

Vlada podpira predlog Državnega sveta za odstotkovno izredno uskladitev pokojnin

Vlada je sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Vlada predlog Državnega sveta podpira.

Državni svet je 11. decembra 2019 določil besedilo predloga novele Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin in ga posredoval Državnemu zboru v obravnavo. Vlada predlog Državnega sveta podpira, pri svojem mnenju pa izhaja iz namena instituta usklajevanja pokojnin, ki je ohranjanje realne vrednosti pokojnin in razmerij med njimi v času izplačevanja.

Državni svet je novelo zakona po skrajšanem postopku predložil v obravnavo z namenom, da se odpravi anomalija, ki je nastala v postopku amandmiranja predloga zakona v zakonodajnem postopku.

Kljub temu, da vlada spremembe morebitne uskladitve pokojnin iz odstotkovnega načina v nominalnega ni ocenila kot primernega, je zakon zaradi nujnosti uveljavitve ostalih členov zakona v svojem mnenju ponovno podprla, iz istih razlogov pa ga je na izredni seji dne 2. decembra 2019 ponovno potrdil tudi Državni zbor. Trenutna ureditev tako zakonu določa izredno uskladitev pokojnin v decembru 2020 v nominalnem znesku.

Predlog novele, ki jo je vložil Državni svet izredno uskladitev pokojnin ureja v odstotkih, kar je v skladu z ustaljenim načinom usklajevanja pokojnin. Tovrstna uskladitev namreč omogoča ustrezno uskladitev višine pokojnin, ne da bi s tem posegla v razmerja med njimi. S tem se zasleduje cilj, da bi pokojninski sistem znova postal koherenten in enoten.

Vlada poudarja, da izredne uskladitve pokojnin v letu 2020 v nominalnem znesku ni ocenila kot primerne, saj meni, da je v nasprotju s sistemskim zakonom. Iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju namreč izrecno izhaja, da se uskladitev pokojnin opravi v odstotkih, in sicer zaradi zasledovanja samega namena tega instituta, ki je v ohranjanju realne vrednosti pokojnin in razmerij med njimi v času izplačevanja. Gre torej za enega od osnovnih načinov varovanja in ne zgolj povečevanja višine pravice po upokojitvi.

Vlada meni, da je treba vzeti v obzir vse prejemnike pokojnin in ne primerjati zgolj najnižjih pokojnin z najvišjimi. Z uskladitvijo pokojnin v nominalnem znesku bi bili prikrajšani ne samo prejemniki najvišjih pokojnin, kot so poudarjali predlagatelji amandmaja, temveč tudi prejemniki povprečnih pokojnin. Za navedene posameznike bi predlagani način tako pomenil padec razmerja med njihovo pokojnino ter pokojnino tistih z nižjimi pokojninami, v okviru katerih so bili nenazadnje že upoštevani solidarnostni elementi. S takšnim načinom usklajevanja bi se krhalo zaupanje v pokojninski sistem tako pri upokojencih kot pri vseh tistih, ki v ta sistem trenutno v plačujejo ali bo o vanj šele vstopili.

Vlada zato podpira predlog Državnega sveta, ki sledi ureditvi izredne uskladitve, kot ga je ob sprejetju na vladi tudi sama predlagala.

Vir: Ministrstvo za finance
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11103