100si

Vpisano: 7.2.2020 17:36:17

Sprememba frekvence poročanja o dolžnikih iz zdravstvenega zavarovanja

Dnevno poročanje

FURS je s februarjem 2020 spremenil frekvenco poročanja o dolžnikih iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje ZZZS-ju iz tedenskega na dnevno poročanje, kar pomeni lažje uveljavljanje pravic do zdravljenja zavezancev, ki so v zadnjem trenutku poravnali svoje obveznosti. Poročanje poteka na podlagi 78.a in 59. člena ZZVZZ.

Vir
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11138