100si

Vpisano: 11.7.2006 10:00:16

Dodatek za veliko družino lahko upravičenci po novem uveljavljajo kadarkoli v letu

Zaradi sprememb Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih letos vlog za dodatek za veliko družino ni potrebno vlagati do 15. julija za tekoče leto, kot je veljalo doslej. Dodatek za veliko družino lahko družine uveljavijo kadarkoli med letom, ko izpolnijo pogoje, to pa je da imajo tri ali več otrok. Vloge za dodatek za veliko družino tako kot doslej tudi ni potrebno vlagati prejemnikom otroških dodatkov, saj bodo ti dodatek za veliko družino v avgustu dobili izplačan po uradni dolžnosti.

Po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih letos znaša višina dodatka za veliko družino za družino s tremi otroki 82.000 tolarjev, za družino s štirimi ali več otroki pa znaša 100.000 tolarjev.

Pravico do dodatka za veliko družino bodo centri za socialno delo določili po uradni dolžnosti za vse prejemnike otroškega dodatka. Če bo upravičencu priznana pravica do dodatka za veliko družino v višini za družino s tremi otroki in se mu bo število otrok pozneje v tem letu povečalo, bo upravičen do izplačila razlike dodatka za družine s štirimi ali več otroki. Center bo o tem odločil pri obravnavi vloge za otroški dodatek ob povečanju števila otrok.

Kdor ni uveljavil pravice do otroškega dodatka ali mu ta ne pripada, mora do konca leta 2006 na krajevno pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino za letos. Če se družini, ki ni prejemnica otroškega dodatka, v tem letu število otrok poveča, mora vložiti novo vlogo za uveljavitev pravice do razlike dodatka za veliko družino.

V letu 2005 je bilo 24.965 upravičencev do dodatka za veliko družino, v ta namen je bilo izplačanih 1.998.520.800.00 SIT sredstev.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1186