100si

Vpisano: 11.11.2008 10:40:48

Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač objavljena v Uradnem listu

V Uradnem listu RS 76/2006 z dne 20.07.2006 je objavljena Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust .
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1199