100si

Vpisano: 5.9.2006 11:16:27

V javni razpravi Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sta pripravila predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki ga dajemo danes tudi v javno razpravo. Zainteresirane javnosti bodo lahko svoje pripombe in predloge posredovale do 28. septembra 2006, in sicer Ministrstvu za zdravje.

Dolgotrajna oskrba je eno izmed področij, ki jim v državah EU kot tudi drugih gospodarsko razvitih državah namenjajo vse vidnejše mesto v okviru socialne politike. Tako kot v svetu se tudi pri nas srečujemo z naraščanjem števila starejših in tistih, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju temeljnih življenjskih aktivnosti, kot so umivanje, prehranjevanje, gibanje, in tudi pri drugih nujnih opravilih v gospodinjstvu. Po ocenah Eurostata v Sloveniji pomoč druge osebe potrebuje 60.000 oseb. Vse to je povezano z naraščanjem stroškov za izvajanje dolgotrajne oskrbe.

Predlog zakona sistemsko ureja dejavnost dolgotrajne oskrbe in tudi zagotavlja financiranje, ki bo dolgoročno vzdržno. Predvideva uvedbo obveznega socialnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ki bo temeljilo na solidarnosti, kot tudi prostovoljnega zavarovanja.

Nosilec obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prostovoljno zavarovanje pa bodo lahko izvajale vse zavarovalnice, ki izvajajo tudi prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Povezava na dokumente v javni razpravi
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1232