100si

Vpisano: 21.11.2006 12:15:37

Vlada soglašala s spremembami in dopolnitvam cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

Vlada RS je na seji 16. novembra dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, ki vsebinsko v celoti sledi Spremembam in dopolnitvam uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest, ki jo je vlada sprejela 26.10.2006.

Za izračun cestnine v evrih je bila določena obvezna uporaba končnega tečaja zamenjave med tolarjem in evrom. S tem se opušča prosto oblikovanje tečaja evra za obračun cestnine nerezidentom, ki je bil lahko do 5% nižji od njegovega uradnega srednjega tečaja. Uporaba samo enega tečaja, to je tečaja zamenjave, odpravlja razlike med višjimi obračunskimi cenami cestnine v evrih za nerezidente in nižjimi informativnimi evrskimi cenami cestnine za obveščanje domačih uporabnikov. Hkrati se s tem ukrepom odpravlja sporno stališče v delu javnosti, da se bodo ob uvedbi evra za vse uporabnike cestninskih cest poskušale uveljaviti višje evrske cene cestnine, določene na podlagi do sedaj uporabljanega obračunskega tečaja evra.

S spremembami in dopolnitvami uredbe je bil opuščen matematični model izračunavanja cenika cestnine, po katerem je bila ta zmnožek povprečne cestnine na kilometer cestninske ceste za prvi cestninski razred, predpisanih razmerij med cestninskimi razredi in dolžine posameznih cestninskih odsekov in z zaokrožitvijo izračunanih zneskov na 10 oziroma 50 tolarjev. Način določitve cenika cestnine, izkazanega v absolutnih vrednostih, se določa kot sestavni del njegove obrazložitve za potrebe odločanja vlade o izdaji soglasja nanj. Višina cestnine se zaradi tega ne spreminja. Pri določitvi cen cestnine v evrih je upoštevano, da so tolarske cene cestnine zaokrožene na najmanj 10 tolarjev, kar pri njihovem preračunu v evre omogoča zaokrožitev na 5 centov. To je pomembno predvsem zaradi zmanjšanja potrebnih vračil v evrskih kovancih, kar pozitivno vpliva tako na sam čas cestninjenja kot na zmanjšanje potrebnih količin kovancev za vračilo preplačil pri gotovinskem plačevanju cestnine. Slednje še vedno predstavlja dobro polovico vseh plačil cestnine.

Zaradi preverjanja učinkov različne višine cestnine na prerazporeditev prometnih obremenitev glede na čas vožnje je bila z uredbo dopuščena možnost določitve t.i. »diferencirane« cestnine glede na dnevni čas vožnje. Gre za ukrep prometne politike, ki sledi evropskim usmeritvam na področju cestninjenja.

Upoštevajoč to možnost je cenik uvedel znižano cestnino v nočnem času, ki se šteje od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj, v noči s ponedeljka na torek do noči s četrtka na petek v obdobju med 1. julijem in 31. avgustom (visoka turistična sezona) ter v obdobju med 15. decembrom in 5. januarjem (božično novoletni prazniki). V zaprtem cestninskem sistemu se bo nočni čas določal na podlagi časa prehoda izstopne cestninske postaje. V tem dnevnem času in letnih obdobjih se bo cestnina znižala za 10 odstotkov, prvič pa bo znižana nočna cestnina uvedena v prihodnji visoki turistični sezoni.

vir:uvi
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1348