100si

Vpisano: 11.12.2006 16:51:37

Evro in poštne znamke

Dvojno označevanje cen in poštne znamke
V skladu s 6. členom Zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Ur. l. RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005) je prodajna cena na poštnih znamkah in drugih vrstah oznak o ceni poštnine v obdobjih informativnega dvojnega in dvojnega označevanja cen lahko navedena samo v vodilni valuti. Znamk z oznako nazivne vrednosti v obeh valutah ne bo.

Prodaja poštnih znamk:
· pred uvedbo evra:
Do 1. januarja 2007 bodo v prodaji poštne znamke, ki imajo nazivno vrednost označeno v tolarjih ter s črkovnimi oznakami A, B, C in D.
· po uvedbi evra:
Od 1. januarja 2007 bodo v prodaji poštne znamke, ki bodo imele nazivno vrednost označeno v evrih ter s črkovnimi oznakami A, B, C in D.

V prodaji oz. poštnem prometu bodo dopisnice, pisma-celine in različni filatelistični izdelki (letne in tematske mape znamk ipd.), ki vsebujejo slovenske poštne znamke iz preteklih let z nazivno vrednostjo, označeno v tolarjih. Posamezne poštne znamke, ki imajo nazivno vrednost označeno v tolarjih, po uvedbi evra ne bodo več v prodaji.

Veljavnost poštnih znamk z nazivnimi vrednostmi v tolarjih v poštnem prometu

Minister za gospodarstvo je izdal sklep, po katerem bodo z dnem uvedbe evra iz poštnega prometa umaknjene poštne znamke z nazivnima vrednostma 1 in 2 SIT, vse ostale znamke z nazivnimi vrednostmi v tolarjih pa bodo umaknjene dne 31. 12. 2007. Seznam poštnih znamk, ki bodo umaknjene iz poštnega prometa, je na voljo tudi na vseh poštah.

Vse poštne znamke z nazivno vrednostjo v tolarjih, razen rednih znamk z oznako PTT in znamk z nazivnima vrednostma 1 in 2 SIT, bodo do 31. 12. 2007 veljavne za označevanje plačane poštnine pod pogojem, da bo poštnina na pošiljki označena samo z znamkami z nazivno vrednostjo v tolarjih (ne v kombinaciji z evro znamkami).

Poštne znamke, ki imajo nazivne vrednosti označene s črkovnimi oznakami A, B, C in D, ter dopisnice in pisma z oznako o plačani poštnini bodo v veljavi tudi po uvedbi evra.

Zamenjava poštnih znamk z nazivnimi vrednostmi v tolarjih

Poštne znamke z nazivnimi vrednostmi, označenimi v tolarjih, razen rednih znamk z oznako PTT, bo mogoče zamenjati za znamke z nazivnimi vrednostmi, označenimi v evrih, in sicer:
- do 28. februarja 2007 na vseh poštah,
- do 31. decembra 2007 na 9 večjih poštah po Sloveniji - 1101 Ljubljana (Slovenska cesta 32), 1106 Ljubljana (Pražakova ulica 3), 2101 Maribor (Slomškov trg 10), 3101 Celje (Krekov trg 9), 4101 Kranj (Dražgoška ulica 8), 5101 Nova Gorica (Kidričeva ulica 19), 6104 Koper-Capodistria (Kolodvorska cesta 9), 8101 Novo mesto (Novi trg 7), 9101 Murska Sobota (Trg zmage 6).

vir: posta.si
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1380