100si

Vpisano: 12.12.2006 16:30:17

Ozaveščevalna akcija: NI TI TREBA POVEDATI delodajalcu – LAHKO POVEŠ nam!

Pri Uradu za enake možnosti deluje brezplačna in anonimna telefonska številka 080 12 13, na kateri sprejemajo klice vseh, ki menijo, da so neenako obravnavani zaradi svojega spola. Večinoma jih kličejo ženske, ki so na trgu dela zaradi nosečnosti ali materinstva obravnavane slabše. V zadnjih letih opažajo porast klicev tistih, ki jih delodajalci na razgovorih za zaposlitev sprašujejo o načrtih glede družine, številu in/ali starosti otrok, zakonskem stanu itd.

Zakon o delovnih razmerjih v 26. členu določa, da delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne sme od kandidatke / kandidata zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, podatkov o nosečnosti, o načrtovanju družine oziroma drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem. Zakon tudi določa, da kandidatka / kandidat ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

Ker se je v preteklosti že pokazalo, da so akcije ozaveščanja učinkovit način spreminjanja diskriminatornih praks v takšne, ki enako obravnavajo oba spola (npr. z akcijo ozaveščanja delodajalcev glede nediskriminatornega objavljanja prostih delovnih mest, k uspehu katere so zlasti pripomogle medijske hiše), so se za takšen pristop odločili tudi tokrat.

Z akcijo ozaveščanja delodajalcev o doslednem izvajanju 26. člena Zakona o delovnih razmerjih želijo po eni strani opozoriti delodajalce, da jim zakonodaja prepoveduje postavljanje vprašanj v zvezi z načrtovanjem družine ter zakonskem oziroma družinskem stanu, po drugi strani pa želijo ozavestiti vse kandidatke / kandidate, da jim na takšna vprašanja ni potrebno odgovarjati. Predvsem pa želijo vzpodbujati staršem prijazna delovna okolja.

Urad za enake možnosti zato v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje od 2. 11. 2006 do 31. 1. 2007 izvaja ozaveščevalno akcijo NI TI TREBA POVEDATI delodajalcu – LAHKO POVEŠ nam!

Na vseh izpostavah Zavoda za zaposlovanje ter na spletnih straneh Urada za enake možnosti ( www.uem.gov.si) bo v tem času možno na posebnem obrazcu oddati anonimno prijavo zoper tiste delodajalce, ki kandidatke / kandidate na razgovorih za zaposlitev sprašujejo o številu otrok, zakonskem stanu, načrtih glede družine, nosečnosti, jim dajo v podpis vnaprejšnjo odpoved pogodbe o zaposlitvi itd.

Urad za enake možnosti bo vse domnevne kršitelje do konca januarja 2007 opozarjal na dosledno izvajanje zakonodaje, po tem datumu pa bodo kršitelji prijavljeni Inšpektoratu za delo.

Obrazec na strani Urada za enake možnosti

Obrazec lahko pošljete po navadni pošti (Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana) ali po telefaksu (01 478 14 91).

Letak akcije
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1382