100si

Vpisano: 17.1.2007 11:30:01

AJPES zbira pripombe k tarifi nadomestil

AJPES je na spletni strani objavil naslednji Poziv uporabnikom storitev AJPES

V skladu z Zakonom o javnih agencijah vabimo uporabnike storitev AJPES, da v 15 dneh sporočijo svoja mnenja, predloge in pripombe k predlogu Tarife nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja Tarife nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah (11.1.2007).

Sprejem te tarife je nujen zaradi štirih razlogov.

Prvi razlog je uskladitev tovrstne tarife z novim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Sedanja tarifa, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 120/04, namreč temelji na 55. členu bivšega Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je v ZGD-1 nadomestil 58. člen.

Drugi razlog je pretvorba nadomestil za storitve AJPES iz tolarjev v evre zaradi uvedbe evra v Sloveniji s 1.1.2007. Višina nadomestil ni spremenjena.

Tretji razlog je ukinitev možnosti predlaganja letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v neenotni obliki na papirju. Že za leto 2005 je večina gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov tovrstna letna poročila predložila na elektronski način – v obliki PDF datoteke. Takšen način predložitve letnih poročil je za poslovne subjekte bolj enostaven in cenejši kot predložitev na papirju. Hkrati so tako predložena letna poročila, objavljena na spletnem portalu AJPES, bolj pregledna kot letna poročila, predložena na papirju.

Četrti razlog je natančnejša določitev »roka obračuna oziroma plačila nadomestila« za javno objavo letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, in sicer »ob predložitvi letnega poročila«. V sedanji tarifi je ta rok določen »do predložitve letnega poročila«.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1443