100si

Vpisano: 23.2.2007 10:24:33

Vlada sprejela predlog o podaljšanju popisa

Vlada RS je na seji 22. februarja sprejela predlog Geodetske uprave RS o podaljšanju popisa nepremičnin.

Predlog popisa nepremičnin predvideva podaljšanje popisa nepremičnin za dva meseca, saj popisovalci ne bodo mogli popisati vseh nepremičnin v zastavljenem roku.

Predlog podaljšanja popisa nepremičnin vsebuje tudi rešitve in ukrepe za pospešitev popisa nepremičnin. Popis nepremičnin bo pospešilo med drugim tudi dodatno število popisovalcev, inštruktorjev, pomočnikov inštruktorjev, v popis pa bodo vključeni tudi uslužbenci javne uprave.

Glavni razlog za izvedbo popisa nepremičnin je vzpostavitev večnamenske nepremičninske evidence, ki bo prikazovala dejansko stanje nepremičnin v Sloveniji. Zbrani in kakovostni podatki o nepremičninah v Republiki Sloveniji bodo vzpostavili tudi boljše pogoje za prostorsko planiranje, boljše gospodarjenje z nepremičninami, optimalno načrtovanje stanovanjske gradnje, zavarovanje lastnine, prostorsko planiranje in podobno.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1515