100si

Vpisano: 5.3.2007 22:05:47

Poročilo o javnosti podatkov registra nepremičnin

Vlada RS se je seznanila s poročilom o ureditvi javnosti podatkov registra nepremičnin. Vlada je Ministrstvu za okolje in prostor, ob obravnavi predloga mnenja o zahtevi Informacijske pooblaščenke za oceno ustavnosti nekaterih členov Zakona o evidentiranju nepremičnin, naložila, da preuči ureditev javnosti podatkov registra nepremičnin.

Ministrstvo v svojem poročilu ugotavlja, da javnost podatkov registra nepremičnin, kot je določena v prvem odstavku 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin, iz formalno-pravnih razlogov ni potrebno spreminjati. Ker pa se nekateri podatki v registru nepremičnin šele zbirajo s popisom nepremičnin, se do vzpostavitve registra nepremičnin v skladu s 159. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin, izključi javnost teh podatkov. V poročilu so navedeni tako sledeči podatki o nepremičninah, ki do vzpostavitve registra nepremičnin ne bodo prikazani v javnem vpogledovalniku: delež lastništva, uporabnik stavbe ali dela stavbe, najemnik nepremičnine, lega in oblika dela stavbe, etažnost stanovanja, počitniška raba stanovanja, vrednost nepremičnine, leto obnove fasade in strehe, vrsta stavbe, število stanovanj, material nosilne konstrukcije, dvigalo, vrsta ogrevanja, inštalacije, vrsta in površina prostorov, ki pripadajo delom stavbe, število sob, leto obnove oken in instalacij, atrij, parkirna mesta, klima naprava, vrsta najema stanovanjskega dela stavbe, podatki o opravljanju dejavnosti v stanovanju, talne in stenske obloge, obdelava stropov, dodatne izolacije, izložbeno okno za nestanovanjske stavbe in vsi podatki o industrijskih stavbah.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1538