100si

Vpisano: 12.3.2007 14:12:38

Tolarska tečajnica 29.12.2006, priznane obrestne mere med povezanimi osebami in borzna tečajnica 27.12.2006

Tolarska tečajnica Banke Slovenije z dne 29.12.2006

Borzna tečajnica na dan 27.12.2006

Priznana obrestna mera v letu 2006 za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1547