100si

Vpisano: 6.4.2008 14:49:56

Davčni bilten

Obračunavanje DDV od fotokopiranja uradnih aktov

Pojasnilo MF, št. 423-15/2007, 27. 2. 2007

Davčni zavezanec sprašuje, ali je določba: Po Zakonu o davku na dodano vrednost državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami prava pravna podlaga za neobračunavanje DDV za fotokopiranje uradnih aktov ali listin.

Davčni zavezanec pojasnjuje, da je tarifna številka 9, ki je bila črtana z zadnjo novelo Zakona o upravnih taksah – ZUT-F (Uradni list RS, št. 16/07), opredeljevala stroške, ki se prek upravnih taks povrnejo organu, pri izvajanju obveznosti iz 82. člena Zakona o upravnem postopku – ZUP-UPB2 (Uradni list RS, št. 24/06), ki ureja pravico do pregledovanja, prepisovanja in kopiranja dokumentov upravne zadeve. Omenjena tarifna številka je zadevala zgolj dokumente, ki naj jih organ kopira za uresničitev zgornje pravice. S spremembo ZUT je bil določen stroškovnik za isti namen.Ministrstvo za finance pojasnjuje, da se pri fotokopiranju v smislu 82. člena ZUP lahko šteje, da gre za izvajanje upravnih nalog, ker je upravni organ dolžan omogočiti stranki vpogled v spis in preslikavanje dokumentov na njeno zahtevo. Tedaj v skladu z ZDDV-1 ni treba obračunati DDV.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1617