100si

Vpisano: 6.4.2008 14:51:26

Davčni bilten

Obračunavanje DDV po uvedbi evra

Pojasnilo DURS, št. 4230-48/2007, 29. 1. 2007

Zavezanec navaja, da ima zaradi uvedbe evra po 1. 1. 2007 težave pri knjiženju vstopnega DDV na podlagi dobaviteljevih računov. Dobavitelj na računu izkazuje vrednost blaga npr. 4,02 za enoto* 16 kosov = 64,32, kar je po njegovem mnenju osnova za DDV, od katere bi moral biti obračunan DDV v znesku 12,86 €. Dobavitelj mu v navedenem primeru obračuna DDV v znesku 12,85 €, ker je vrednost za enoto 4,0150* 16 kosov = 64,24 in je ta osnova prenizka. Zanima ga, ali je njegovo mnenje, da bi dobavitelj moral obračunati DDV na računu od vrednosti za enoto, izražene z dvema decimalkama, pravilno. V nadaljevanju pojasnjujemo:

Zakon o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006; v nadaljnjem besedilu: ZUE), o zaokroževanju govori v 19. členu. Prvi odstavek pravi, da se z dnem uvedbe evra prodajne cene za blago in storitve preračunajo na najmanj tri decimalna mesta in zaokrožijo ter izkazujejo na ne manj kot dve decimalni mesti. Tretji odstavek tega člena pa določa, da se morajo zneski vmesnih operacij zaokrožiti na najmanj toliko decimalnih mest, kolikor jih ima cena, iz katere je vmesna operacija pridobljena. Pri tem vmesne operacije veljajo operacije, pri katerih takojšnji cilj operacije ni plačilo ali knjiženje kot končni obračun ustreznega denarnega zneska.

V primeru, ki ga navaja zavezanec, je dobavitelj na računu prodajno ceno za blago po preračunu v evre zaokrožil in jo izkazuje na dve decimalni mesti. Prav tako je na dve decimalni mesti zaokrožil znesek vmesne operacije, to je osnove za obračun DDV. Glede na navedeno menimo, da bi njegov dobavitelj moral obračunati DDV od osnove, zaokrožene na dve decimalni mesti (torej 4,02 € * 16 kosov = 64,32 €; 20 % DDV = 12,86 €).
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1620