100si

Vpisano: 16.4.2007 13:29:41

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov

Vlada RS je na seji 12. aprila določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in ga pošlje Državnemu zboru RS v sprejem po rednem postopku. Spremembe zakona prinašajo uvedbo popolne prepovedi kajenja v vseh zaprtih delovnih in javnih prostorih ter zviševanje starostne meje za nakup tobačnih izdelkov iz dosedanjih 15 let na 18 let ter starostno mejo 18 let tudi za tiste, ki prodajajo tobačne izdelke.

Izjem, ki jih dopušča sedaj veljavni zakon glede kajenja, predlagani zakon ne dopušča več. Te so dopuščene le v posebej za kadilce določenih prostorih nastanitvenih obratov in drugih ponudnikov nočitev ter v prostorih, namenjenih izključno kajenju - kadilnicah. Kadilnice, ki so novost, bodo morale izpolnjevati določene tehnične pogoje, v njih ne bo dovoljeno jesti in piti, obsegale pa bodo lahko največ 20% skupne površine zaprtega javnega ali delovnega prostora. Kadilnice pa še vedno ne bodo dovoljene tam, kjer je bila že do sedaj v veljavi popolna prepoved kajenja - v zdravstvenih ter vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Zakon na embalažo tobačnih izdelkov poleg drugih zdravstvenih opozoril uvaja še telefonsko številko za pomoč pri odvajanju od kajenja. S tem bo kadilcem, ki bodo želeli prenehati s kajenjem, omogočena hitra pomoč pri odvajanju in seznanitev s posameznimi programi odvajanja od kajenja.

Zakon poseže tudi na področje nadzora nad izvajanjem določb zakona ter natančnejše opredelitve pristojnosti nadzornih organov. Zdravstveni inšpektorat RS bo opravljal nadzor nad zagotavljanjem prepovedi kajenja v vseh zaprtih javnih prostorih in tistih, ki so del pripadajočih funkcionalnih zemljišč prostorov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja; nad posamezniki, ki ne bodo spoštovali prepovedi kajenja v teh prostorih ter nadzor nad kadilnicami v teh prostorih. Inšpektorat RS za delo bo opravljal nadzor nad prepovedjo kajenja v delovnih prostorih, ter nadzor nad kadilnicami v teh prostorih in posamezniki, ki v delovnih prostorih ne bodo spoštovali prepovedi kajenja. Tržni inšpektorat bo, poleg dosedanjega nadzora, opravljal tudi nadzor v zvezi z upoštevanjem zvišane starostne meje tako za kupce kot prodajalce tobačnih izdelkov.

K spremembam na tem področju Slovenijo zavezuje tudi Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, ki jo je ratificirala tudi Slovenija.

vir: uvi
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1622