100si

Vpisano: 22.5.2007 11:28:53

Javna predstavitev delovanja Centralnega oddelka za verodostojno listino

Ministrstvo za pravosodje organizira v torek, 29.5.2007, ob 13.00 na Okrajnem sodišču v Mariboru - izvršilni oddelek, Svetozarevska 9, 4. nadstropje, soba 416, in v četrtek, 31.5.2007, ob 12.30 uri v veliki konferenčni dvorani ljubljanske sodne stavbe, Tavčarjeva 9, 2. nadstropje predstavitev delovanja Centralnega oddelka za verodostojno listino-CoVL, ki je namenjena predvsem tistim upnikom, ki vlagajo veliko število predlogov za izvršbo.


Ministrstvo za pravosodje skupaj z Okrajnim sodiščem v Ljubljani sodeluje pri projektu CoVL, ki se na Vrhovnem sodišču RS izvaja v okviru mednarodnega projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja Odprava sodnih zaostankov na področju izvršbe z nemškim partnerjem "Nemško fundacijo za mednarodno pravno sodelovanje". Strateški cilj projekta je zmanjšanje zaostankov na področju izvršilnih postopkov in izboljšanje učinkovitosti sodišč v izvršilnih postopkih. Način zagotovitve cilja je predvsem v ustanovitvi posebnega centralnega oddelka za odločanje v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine, avtomatizaciji postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine do faze vročitve sklepa o dovolitvi izvršbe, ter ustrezni organizacijski in informacijski podpori postopkov na CoVL.


S spremembami in dopolnitvami Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-E), ki so stopile v veljavo 25.11.2006, je med drugim predvideno tudi pisno ali elektronsko vlaganje predlogov za izvršbo v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine na predpisanih obrazcih pri posebnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani - t.i. Centralnem oddelku za verodostojno listino (CoVL). CoVL bo vodil celoten postopek do pravnomočnosti sklepa o izvršbi, od izdaje sklepov o popravi in sklepov o izvršbi, do reševanja ugovorov dolžnikov, opravljanja poizvedb ter pošiljanja pravnomočnih sklepov o izvršbi izvršiteljem, dolžnikovim dolžnikom, zemljiški knjigi in sodnemu registru.


Centralni oddelek bo pričel s svojim delom, ko bodo za to zagotovljeni prostorski, tehnični in ostali organizacijski pogoji, predvidoma ob zaključku poletja 2007.

vir: Ministrstvo za pravosodje
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1678