100si

Vpisano: 2.7.2007 14:37:15

Poročilo o gibanju plač za april 2007

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za april 2007 je znašala 1.237,42 EUR in je bila za 1,2 odstotka nižja kot za marec 2007.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za april 2007 je znašala 807,86 EUR in je bila za 0,9 odstotka nižja kot za marec 2007.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–april 2007 je znašala 1.238,20 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april 2007 je znašala 807,97 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar 2007–april 2007 je znašala 1.234,18 EUR.Uradni list RS 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1723