100si

Vpisano: 11.7.2007 8:54:52

Razpis republiških in Zoisovih štipendij za šolsko/študijsko leto 2007/08

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja Razpis republiških in Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2007/08. Razpis je podoben lanskemu, rok za oddajo vlog pa je do 5. septembra 2007 za dijake in udeležence izobraževanja odraslih, za študente pa do 3. oktobra 2007. Ti roki veljajo tudi za stare štipendiste.
Pravico do republiške štipendije lahko uveljavijo dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih ter študenti, pri katerih bruto dohodek na družinskega člana v letu 2006 ne presega celoletnega zneska 130 % zajamčene plače, t.j. 3.666,20 EUR. Tisti, ki štipendijo že prejemajo, lahko uveljavijo pravico do republiške štipendije tudi za šolsko leto 2007/08, če dohodek na družinskega člana v letu 2006 ne presega cenzusa za več kot 10 %. Za Zoisovo štipendijo kandidate predlagajo izobraževalni zavodi v skladu z razpisom. Predlagani so lahko učenci v zaključnih razredih osnovnih šol, vajenci in dijaki in študentje višjih strokovnih šol in študentje visokošolskih zavodov in fakultet, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: izkazujejo izrazito intelektualno ali umetniško nadarjenost, so v preteklem šolskem ali študijskem letu dosegli najmanj prav dober učni uspeh (učenci, vajenci, dijaki), oziroma najmanj povprečno oceno 8,0 (študenti), so na področju izobraževanja dosegli javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v zadnjih dveh šolskih oz. študijskih letih – dijaki in študentje, ki jih predlagajo srednje oz. višje šole ali visokošolski zavodi.

Več informacij na strani Zavoda za zaposlovanje
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1743