100si

Vpisano: 11.7.2007 9:04:02

Vlada določila besedilo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o plačilnem prometu

Vlada RS je na seji 4. julija določila besedilo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o plačilnem prometu. S predlaganima dopolnitvama Zakona o plačilnem prometu se predlagajo manj zahtevne dopolnitve Zakona o plačilnem prometu. V skladu z dopolnitvami se predvideva za sodišča možnost dostopa v register transakcijskih računov zgolj z navedbo imena, priimka in naslova prebivališča imetnika transakcijskega računa, saj obstoječa ureditev tudi za sodišča zahteva za vpogled v register navedbo davčne številke imetnika transakcijskega računa, ki je sodiščem praviloma neznana. Navedeno posledično povzroča:

1. podaljševanje sodnih postopkov in posledično večanje sodnih zaostankov na področju izvršbe, kjer so zaostanki relativno gledano že sedaj največji in bremenijo celotni pravosodni sistem. Sodišča bi bila, v primeru sprejetja predlaganih dopolnitev, tako razbremenjena dodatnega predhodnega vpogleda v drug register, kar v tem trenutku predstavlja precej zamuden postopek, s čimer bi se znatno pospešili predvsem izvršilni postopki, v katerih mora sodišče po določbi 11. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju postopati hitro;

2. nastanek nesorazmerno visokih stroškov pristojnim sodiščem. Samo na obeh največjih okrajnih sodiščih, to je v Ljubljani in Mariboru, je bilo v zadnjem obdobju, ko sodišča po sprejetju odločbe Ustavnega sodišča RS z dne 27.10.2005, s katero sta bila razveljavljena prvi in drugi odstavek 29. člena Zakona o plačilnem prometu, nimajo neposrednega elektronskega dostopa do podatkov iz registra transakcijskih računov, porabljeno skupno 150.000 eurov iz naslova potrebnih poizvedovanj pri komercialnih bankah.
Neposredno elektronsko dostopanje do podatkov iz registra transakcijskih računov zgolj z navedbo imena, priimka in naslova prebivališča imetnika transakcijskega računa je za sodišča tako ključnega pomena.

S predlaganimi dopolnitvami Zakona o plačilnem prometu je bila seznanjena tudi Evropska centralna banka, ki je predlagane spremembe podprla ob pogoju, da te spremembe ne bodo prizadele standardov varstva osebnih podatkov fizičnih oseb - imetnikov transakcijskih računov. Po mnenju Vlade RS je za zagotovitev varovanja osebnih podatkov potrebno zagotoviti ustrezno informacijsko podporo, ki bi v primeru ujemanja morebitnih zadetkov (po prej navedenih podatkih) oziroma zaznavanja več zadetkov (kot posledico vnešenih podatkov), ne prikazala dobljenih podatkov, ampak bi uporabnika jasno opozorila, da je potrebno nadaljevati iskanje ustrezne številke transakcijskega računa po registru transakcijskih računov ob uporabi dodatnega kriterija (npr. davčna številka).

vir: uvi
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1744