100si

Vpisano: 23.7.2007 15:54:27

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah

Vlada RS je na seji 19. julija določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah.

Osnovni cilj predloga zakona je uskladitev Zakona o političnih strankah z določbo 14. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji in nadgradnjo te določbe, ki v drugem odstavku določa, da ne glede na zakon, ki ureja politične stranke, volilne kampanje ni dovoljeno financirati s sredstvi gospodarskih družb, v katere je vložen javni kapital v višini več kot 25% in njihovih odvisnih družb. Poleg tega predlog zakona dopolnjuje način overitve ustanovnih izjav ustanoviteljev politične stranke, določa podlago za zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov o zastopniku stranke, na način kot je že določen v drugih zakonih, ki urejajo javne evidence (Zakon o društvih, Zakon o ustanovah, Zakon o sodnem registru) ter opredeljuje namen registra političnih strank v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1773