100si

Vpisano: 11.9.2007 9:34:51

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2007

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu julija 2007 v primerjavi z junijem 2007 je bil 0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca julija 2007 je bil 0,041.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca julija 2007 je bil 0,006.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu julija 2007 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,052.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julij 2007 v primerjavi z junijem 2007 je bil 0,000.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2007 je bil 0,029.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2007 je bil 0,004.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2007 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,038.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2007 v primerjavi s povprečjem leta 2006 je bil 0,023.

Uradni list RS 77/2007 z dne 27. 8. 2007Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2007

Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2007 v primerjavi s prejšnjim mesecem nespremenjene.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1826