100si

Vpisano: 26.3.2008 17:33:44

Objavljen dokončni Seznam upravičencev do donacij za leto 2007

V Uradnem listu RS št. 107/2007 je objavljen dokončni Seznam upravičencev do donacij za leto 2007, ki je dostopen tudi na spletni strani DURS.

Vsi tisti zavezanci za dohodnino, ki do sedaj še niso podali zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije, lahko to storijo do konca letošnjega leta. Davčni organ namreč upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Obrazec zahteve je dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, lahko pa se ga natisne s spletne strani. Podpisano zahtevo je potrebno oddati na pristojni davčni urad oziroma izpostavo in to osebno ali po pošti. Zavezanci, ki imajo digitalno potrdilo pa lahko zahtevo oddajo elektronsko preko portala eDavki.

V kolikor je zavezanec zahtevo že podal, se lahko do konca leta premisli in davčnemu organu poda novo zahtevo. Upoštevana bo zadnja veljavna zahteva, ki jo bo davčni organ prejel do 31. decembra oziroma bo do tega datuma oddana priporočeno po pošti.

Če je zavezanec za dohodnino že podal zahtevo, v kateri je navedel upravičenca, ki ga v tistem obdobju še ni bilo navedenega na seznamu upravičencev za namenitev dela dohodnine ali so bili podatki o upravičencu napačni (napačna davčna številka), se je takšna zahteva zavezanca štela za brezpredmetno. Davčni organ je namreč ob prejemu zahteve preveril, ali je upravičenec (njegova davčna številka), ki mu je zavezanec za dohodnino želel nameniti del dohodnine, v tistem trenutku bil naveden na seznamu upravičencev za namenitev dela dohodnine za donacije. V kolikor upravičenec ni bil naveden na seznamu, potem zahteve za namenitev dela dohodnine tudi nismo vnašali v naš sistem.

Zavezanec za dohodnino mora torej pri izpolnjevanju obrazca za namenitev dela dohodnine za donacije navesti davčne številke tistih upravičencev, ki so v tistem trenutku objavljeni v takrat veljavnem oz. objavljenem seznamu upravičencev za namenitev dela dohodnine za donacije ter navesti odstotek dohodnine (do 0,5%), ki ga želi nameniti upravičencem.

Povezave
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1962