100si

Vpisano: 13.6.2008 14:37:08

Uporaba posebne sheme za obdavčitev prodaje motornih vozil, ki so bila kupljena v EU brez DDV, na podlagi predložitve identifikacijske številke za DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-287/2007, 15. 1. 2008

V zvezi z vprašanjem, kako je mogoče v Sloveniji registrirati motorno vozilo, ki je bilo kupljeno v drugi državi članici EU brez DDV, na podlagi predložitve slovenske identifikacijske številke za namene DDV, potem pa to motorno vozilo v Sloveniji prodati fizični osebi z računom, na katerem je navedeno sklicevanje na posebno ureditev obdavčitve z DDV, ki velja za rabljeno blago, odgovarjamo:

Posebno ureditev za obdavčljive preprodajalce motornih vozil lahko uporablja davčni zavezanec, če mu je rabljeno motorno vozilo dobavila ena izmed naslednjih oseb: oseba, ki ni davčni zavezanec, drug davčni zavezanec, kolikor je dobava blaga oproščena, drug davčni zavezanec, ki je oproščen obračunavanja DDV v skladu s posebno ureditvijo za male davčne zavezance, če gre za osnovna sredstva, ali drug obdavčljiv preprodajalec, kolikor je bila dobava blaga obdavčena z DDV po posebni ureditvi.

Posebno ureditev obračunavanja DDV za obdavčljive preprodajalce iz 102. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) lahko uporabljajo davčni zavezanci za dobave rabljenega blaga (tudi za rabljena motorna vozila), če jim je to blago dobavila ena od naslednjih oseb iz 103. člena ZDDV-1:

  • oseba, ki ni davčni zavezanec;
  • drug davčni zavezanec, kolikor je dobava blaga oproščena v skladu s 3. točko 44. člena tega zakona;
  • drug davčni zavezanec, ki je oproščen obračunavanja DDV v skladu s posebno ureditvijo za male davčne zavezance, če gre za osnovna sredstva;
  • drug obdavčljiv preprodajalec, kolikor je bila dobava blaga obdavčena z DDV po posebni ureditvi.

Davčni zavezanec s slovensko identifikacijsko številko za namene DDV, ki pridobi rabljeno motorno vozilo iz druge države članice EU, od naslednje dobave tega vozila ne sme uporabiti zgoraj omenjene posebne sheme, če je pridobitev motornega vozila v Sloveniji predmet obdavčitve z DDV na podlagi 2.a točke drugega odstavka 3. člena ZDDV-1. Prodajalec motornega vozila v tem primeru ni oseba, ki jo določa 103. člen ZDDV-1, ampak drug davčni zavezanec, ki opravi dobavo blaga znotraj Skupnosti, na podlagi katere se transakcija obdavči kot pridobitev blaga za plačilo v namembni državi oziroma v državi, ki je prejemniku izdala identifikacijsko številko za namene DDV.

Če davčni zavezanec prodaja motorno vozilo fizični osebi na ozemlju Slovenije, ki ga je nabavil od davčnega zavezanca iz druge države članice in je v Sloveniji nastala obveznost za obračun DDV na podlagi pridobitve blaga znotraj EU, mora na izdanem računu za to prodajo obračunati DDV in ne sme uporabiti posebne ureditve za obdavčljive preprodajalce, na podlagi katere se DDV obračuna od razlike v ceni.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2024