100si

Vpisano: 18.2.2008 8:20:20

Vlada določila besedilo Uredbe o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti

Vlada je na seji 14. februarja na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo Uredbe o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti.

Ministrstvo za gospodarstvo je na podlagi medresorskega usklajevanja z Ministrstvom za javno upravo, ki se v pretežni meri dotika vsebinskih rešitev, kot tudi zaradi preglednosti dokumenta, pripravilo novo gradivo za obravnavo na vladi.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 102/07) je določeno, da Vlada Republike Slovenije z uredbo določi obrtne dejavnosti. Z uredbo tudi določi, za opravljanje katerih obrtnih dejavnosti je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, pri čemer upošteva kriterije, da gre za obrtne dejavnosti, ki so lahko nevarne za življenje, zdravje ali premoženje oseb oziroma za onesnaževanje okolja.

S spremembami obrtnega zakona se ni posegalo v definicijo obrti, zato se dejavnosti v uredbi ne spreminjajo glede na sedaj veljavno. Na novo se določa le minimalna poklicna usposobljenost, ki je potrebna za vstop v dejavnost. Seznam obrti podobnih dejavnosti je ostal nespremenjen.

vir: uvi
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2127