100si

Vpisano: 31.3.2008 10:09:57

Predlog Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja z Veliko Britanijo in Severno Irsko

Vlada je na seji 27. marca 2008 določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom.
Z začetkom uporabe Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja se bo prenehal uporabljati Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka, ki ga je Slovenija od Jugoslavije nasledila z Aktom o nasledstvu. Z navedenim sporazumom je trenutno urejeno področje izogibanja dvojnemu obdavčevanju med državama.
Uveljavitev nove konvencije narekujejo spremenjene ekonomske razmere na trgu, povečano sodelovanje med državama na gospodarskem področju ter bistvene spremembe davčne zakonodaje v obeh državah. Sporazum, ki je trenutno v veljavi med državama, ne odpravlja zadovoljivo davčnih ovir, ki se pojavljajo pri trgovanju in investiranju med državama. Konvencija, ki bo nadomestila trenutno veljavni sporazum, tako zagotavlja sodobnejšo pravno podlago za odpravo davčnih ovir pri trgovanju in investiranju med državama ter omogoča boljše sodelovanje med pristojnima organoma Republike Slovenije in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske na področju preprečevanja dvojnega obdavčevanja, s čemer se posledično zmanjšuje možnost davčnih utaj. Konvencija prek različnih mehanizmov omogoča odpravo dvojnega obdavčevanja, povečuje varnost davčnih zavezancev, preprečuje davčne utaje in davčno diskriminacijo ter omogoča reševanje davčnih sporov.
Bistveni elementi konvencije so: področje uporabe konvencije, opredelitev izrazov, obdavčevanje dohodka, obdavčevanje premoženja, metode za odpravo dvojnega obdavčevanja, posebne določbe, enako obravnavanje, postopek skupnega dogovora, izmenjava informacij, določbe, ki se nanašajo na začetek in prenehanje veljavnosti konvencije ter določbe protokola h konvenciji.

Vir: uvi
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2220