100si

Vpisano: 16.4.2008 11:34:14

Davčna obravnava obresti na denarne depozite, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ali v državi članici EU

Pojasnilo DURS, št. 42150-5/2008, 8. 4. 2008

Zavezanec, rezident, namerava v letu 2008 dolgoročno vezati denarna sredstva pri banki, ustanovljeni v Sloveniji za dobo pet let. Sprašuje, kako se davčno obravnavajo dosežene obresti iz tega naslova.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Kaj (lahko) stori zavezanec ob sklenitvi pogodbe?

Zavezanec, ki veže denarna sredstva pri banki ali hranilnici za dobo daljšo od enega leta, ima možnost, da predloži banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji obvestilo glede vštevanja obračunanih obresti v davčno osnovo.

S tem obvestilom davčni zavezanec uveljavlja možnost, da se v davčno osnovo od obresti, vštevajo obresti, obračunane za obdobje davčnega leta, ne glede na to da, s privarčevanimi sredstvi pred potekom datuma vezave oziroma poteka varčevanja, ne more razpolagati, brez bistvenega zmanjšanja obresti. Na ta način se davčno breme lahko porazdeli na posamezna leta, tako da ni celotni znesek doseženih obresti obdavčen po poteku varčevanja ali vezave.

Davčni zavezanec mora navedeno obvestilo predložiti banki ali hranilnici ob sklenitvi pogodbe o varčevanju oziroma vezavi denarnih sredstev, vendar najpozneje do konca davčnega leta, v katerem je bila pogodba sklenjena. V obravnavanem primeru zavezanec predloži obvestilo najkasneje do 31. 12. 2008, po tem roku ni več mogoče predložiti tega obvestila.

Povezava do »Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah« , ki se lahko iztiska in predloži banki http://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-138-06013-OB~P001-0000.PDF .

Davčna osnova in stopnja dohodnine

Obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in v državah članicah EU, se štejejo za obresti po poglavju III. 6. Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 28/08).

Davčna osnova so dosežene (izplačane ali kako drugače dane na razpolago) obresti, če zavezanec ne predloži »Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah« . V slednjem primeru pa je davčna osnova od obresti, enaka obrestim, obračunanim za obdobje davčnega leta.

Za obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, velja oprostitev v višini 1000 eurov. Tako se od seštevka davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, odšteje znesek 1000 eurov, od razlike pa se izračuna in plača dohodnina po stopnji 20 %.

Po 133. členu ZDoh-2 se seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, zmanjša za 1.000 eurov.

Od dohodka iz kapitala (kamor se vštevajo tudi obresti), se dohodnina izračuna in plača od davčne osnove, ugotovljene v skladu z določbami III.6. poglavja tega zakona, po stopnji 20 % in se šteje kot dokončen davek (prvi odstavek 132. člena).

Izračun in plačilo dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU

Dohodnino od prej navedenih obresti, ki jih doseže rezident, ugotovi davčni organ na podlagi napovedi. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, mora davčni zavezanec rezident vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto pri davčnem uradu. Napovedi ni dolžan vložiti davčni zavezanec rezident, katerega skupni znesek navedenih obresti, dosežen v davčnem letu, ne presega zneska 1.000 eurov. Povezava do »Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah ih hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu _____ », ki se lahko iztiska in uporabi za izpolnitev davčnih obveznosti http://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-138-06005-OB~P008-0000.PDF .

V obravnavanem primeru, banka od obresti, ki jih bo dosegel zavezanec rezident, ne bo izračunala, odtegnila in plačala davčnega odtegljaja kot dohodnino. Zavezanec rezident bo moral navedene obresti napovedati sam, če bo seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih bo dosegel na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, presegal znesek 1.000 eurov.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2267