100si

Vpisano: 9.5.2008 15:02:17

Doplačilne znamke ob tednu rdečega križa od 8. - 15. maja 2008

V tradicionalnem Tednu Rdečega križa Slovenije, ki poteka od 8. - 15. maja 2008 je na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenija v prodaji 2.285.000 doplačilnih znamk , v vrednosti 0,10 EUR, na vseh železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji pa 32.000 doplačilnih vozovnic v enaki nominalni vrednosti (0,10 EUR).

Rdeči križ Slovenije za prodajo doplačilnih znamk za vsako poštno pošiljko v notranjem in mednarodnem prometu (razen za knjige, revije in časopise) in prodajo doplačilnih vozovnic v notranjem in mednarodnem prometu pooblašča Zakon o Rdečem križa Slovenije, Uradni list RS, št. 7, z dne 4.2.1993.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2336