100si

Vpisano: 20.5.2008 10:12:05

Načrt izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009

Vlada je na seji 15. maja 2008 sprejela Načrt izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009.

Načrt izvedbe ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009 je usklajen s sprejetim proračunom RS za leti 2008 in 2009 in Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja se bodo financirali iz sredstev državnega proračuna RS in sredstev Evropskega socialnega sklada. V letu 2008 se zaključuje črpanje sredstev Evropskega socialnega sklada za finančno obdobje 2004-2006 in pričenja črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada za obdobje 2007-2013.

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja vsebuje štiri ukrepe. Za izvajanje ukrepa Svetovanje brezposelnim in pomoč pri iskanju zaposlitve je v Načrtu izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009 namenjenih 4,4% sredstev, za ukrep Usposabljanje in izobraževanje 27,3 %, za ukrep Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 33,9 % in za ukrep Programi za povečevanje socialne vključenosti 34,5 % skupnih sredstev.

V letu 2008 bo za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja namenjenih 74.937.295,00 EUR, od tega 48.680.760,00 EUR iz sredstev integralnega proračuna, 5.194.035,00 EUR iz sredstev ESS 2004-2006 in 21.062.500,00 EUR iz sredstev Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013. V letu 2009 je predvidenih 76.037.749,00 EUR, od tega 47.337.749,00 EUR iz integralnega proračuna in 28.700.000,00 EUR iz sredstev Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2365