100si

Vpisano: 18.7.2008 14:43:03

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv glede obveznosti objave in prevodov za nekatere oblike družb

Vlada je na seji 12. junija 2008 na predlog Ministrstva za gospodarstvo podprla predlagane poenostavitve zakonodaje s področja prava družb, ki zmanjšujejo administrativne ovire podjetjem. Vlada je skladno s prvim odstavkom četrtega člena Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije posredovala predlog stališča v odločanje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Republika Slovenija podpira predlagane poenostavitve s področja prava družb, ki jih vsebuje predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 68/151/EGS in 89/666/EGS glede obveznosti objave in prevodov za nekatere oblike družb. Predlagane poenostavitve zmanjšujejo administrativne ovire podjetjem. Pravna podlaga je 44. člen Pogodbe o Evropski skupnosti.

Cilj predloga spremembe 1. direktive (št. 68/151/EGS) in 11. direktive (št. 89/666/EGS) je zmanjšati administrativne ovire za družbe in prispevati k povečani konkurenčnosti družb v EU. Z novo Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv Sveta 68/151/EGS in 89/666/EGS glede obveznosti objave in prevodov za nekatere oblike družb bodo dosežene naslednje rešitve:
- države članice morajo zagotoviti obvezno uporabo centralne elektronske platforme za objave gospodarskih družb, ki omogočajo kronološki pregled;
- države članice morajo zagotoviti, da družbe zaradi takšnih objav ne bodo dodatno obremenjene;
- države članice lahko še vedno zahtevajo prevod določenih dokumentov v uradni jezik države članice gostiteljice podružnice in overovitev teh prevodov; vendar se pa prevod šteje za veljavnega, če je bil overjen s strani osebe, ki ima za to dovoljenje po pravu katerekoli države članice.
- država članica ne sme določiti podružnicam katerihkoli drugih zahtev prevodov, določenih v tej direktivi.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2479