100si

Vpisano: 28.10.2008 14:49:57

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30.07.2008

Pravilnik o uporabi jezikov narodnih skupnosti v procesih poslovanja podjetij s potrošniki na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07) izdaja minister za gospodarstvo

Pravilnik o uporabi jezikov narodnih skupnosti v procesih poslovanja podjetij s potrošniki na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost

1. člen

Ta pravilnik podrobneje določa procese poslovanja podjetij, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev, v katerih mora podjetje na območjih kjer avtohtono živita italijanska in madžarska narodna skupnost s potrošniki uporabljati poleg slovenskega tudi jezik narodne skupnosti.

2. člen

Za območja iz prejšnjega člena se štejejo narodnostno mešana območja v skladu z zakonom, ki ureja ustanovitev občin ter določitev njihovih območij.

3. člen

Podjetje mora na območjih iz 1. člena s potrošniki uporabljati poleg slovenskega tudi jezik narodne skupnosti v naslednjih procesih poslovanja:
– pri podajanju osnovnih informacij glede značilnosti, prodajnih pogojev, namembnosti, sestave in uporabe izdelka ali storitve;
– v cenikih, če so predpisani s posebnim zakonom;
– v obvestilih o obratovalnih časih.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. avgusta 2009.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2656