100si

Vpisano: 5.9.2008 10:18:05

Vlada sprejela mnenje glede ocene ustavnosti 56. in 150. člena Stanovanjskega zakona

Vlada je na seji 4. septembra 2008 sprejela mnenje glede pobude Dunje Resnik in Združenja najemnikov Slovenije za oceno ustavnosti 56. in 150. člena Stanovanjskega zakona. Izpodbijana člena zadevata zakon, ki ga je nadomestil veljavni Stanovanjski zakon, sprejet v letu 2003.

Izpodbijani 56. člen SZ je določal je, da je lastnik stanovanja po smrti najemnika dolžan z enim od ožjih družinskih članov umrlega najemnika skleniti najemno pogodbo, ne glede na vrsto najemnega razmerja in stanovanja, ni pa izrecno določal pod kakšnimi pogodbenimi pogoji bi moral lastnik stanovanja po smrti najemnika skleniti najemno pogodbo.

Izpodbijani 150. člen SZ, umeščen v prehodne in končne določbe, pa je določal da se najemnina za stanovanja, na katerih je bila dodeljena stanovanjska pravica, oblikuje skladno z metodologijo, predpisano za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, torej se je nanašal tudi na stanovanja, ki so bila predmet denacionalizacije in zasedena s prejšnjimi imetniki stanovanjske pravice – kasneje najemniki.

Vlada ugotavlja, da sta bila izpodbijana člena v letu 2003 z novim stanovanjskim zakonom spremenjena. Razmerja po smrti najemnika ureja 109. člen SZ-1, določba 150. člena pa je delno ohranjena v prehodnih in končnih določbah zakona, ki določajo da ostane v veljavi prvi odstavek 150. člena, po katerem najemniki – prejšnji imetniki stanovanjske pravice plačujejo najemnino, ki se oblikuje skladno z metodologijo predpisano za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.

Ustavno sodišče je v preteklosti že večkrat presojalo določbe o neprofitni najemnini, pri čemer je pritrdilo konceptu stanovanjskega zakona in v obrazložitvi ene izmed svojih odločb izrecno zavzelo stališče, da je glede najemnega razmerja, ki je nadomestilo za prejšnjo stanovanjsko pravico, pravni položaj obeh kategorij nekdanjih imetnikov stanovanjske pravice (tako tistih v prejšnjih družbenih stanovanjskih kot tistih v stanovanjih, ki so bila predmet denacionalizacije) izenačen.

Vlada sicer ugotavlja, da se je ves čas veljavnosti prejšnjega stanovanjskega zakona, izpodbijane člene z vidika izvršilne veje oblasti uporabljalo in tolmačilo v smislu ohranjanja neprofitne najemnine tudi po smrti najemnika, prejšnjega imetnika stanovanjske pravice, kar je v veljavnem stanovanjskem zakonu sicer izrecno opredeljeno v 109. členu.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2744